Aanvragen

De Cornelia-Stichting is overgegaan op een nieuw projectadministratiesysteem, het zoeken naar e-mails en documenten is hiermee verleden tijd. U werkt vanuit uw eigen account, uw persoonlijke omgeving. Hierin staan al uw aanvragen, documenten en ingaande en uitgaande berichten. Bij nieuwe berichten ontvangt u een notificatiebericht in uw eigen inbox met een link naar het bericht in uw account.

Vanaf 6 maart is het nieuwe projectadministratiesysteem letterlijk en figuurlijk in de lucht en kunt u onze quickscan doorlopen en/of een aanvraag indienen.

 

Quickscan

Wanneer u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage, dan kunt u de quickscan doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van de Cornelia stichting valt. Doe hieronder de quickscan.

 

Registratie

Bij een positieve uitkomst van de quickscan wordt u uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. U heeft daarbij de volgende stukken nodig:

  • Projectomschrijving met bijbehorende projectbegroting
  • Wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat
  • Een recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en (indien van toepassing) de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals 'vrienden van' Stichtingen)
  • Statuten en bestuurssamenstelling
  • Referenties van organisaties of personen die ons bekend zijn, indien u een aanvraag indient voor een project buiten Nederland
  • Voorgenomen wijze van rapportage aan de Cornelia-Stichting

Na registratie kunt u voortaan via uw eigen account inloggen en aanvragen indienen. Elk afzonderlijk project moet binnen de criteria van de Cornelia Stichting vallen. Daarom is het belangrijk om per project de quickscan te doorlopen. Zo ziet u of het zinvol is om een aanvraag bij ons fonds in te dienen. Log hier in op uw account.