< De stichting | Cornelia-Stichting
wandelen in de tuin van Lyndenstein
wandelen in de tuin van Lyndenstein
bestuur Cornelia-Stichting
bestuur Cornelia-Stichting
ziekenzaal van Lyndenstein
ziekenzaal van Lyndenstein

De stichting

De Cornelia-Stichting  is opgericht op 11 mei 1915 en genoemd naar Freule Cornelia van Lynden die op 26 mei 1880 is overleden aan tuberculose. 

Het vermogen van deze Stichting bestaat uit boerderijen, landerijen (onder meer in Beetsterzwaag) alsmede een effectenportefeuille.

De opbrengst van deze bezittingen wordt besteed aan financiele ondersteuning van allerlei  vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van  kinderen met een beperking (in ruime zin), bij voorkeur in Beetsterzwaag, alsmede in Friesland, (Noord) Nederland en zo nu en dan in het buitenland. Die steun betreft vaak kleine projecten die vernieuwend zijn, veelal op het gebied van huisvesting en recreatieve doeleinden  voor kinderen met een beperking.
De diversiteit van de projecten waaraan wordt bijgedragen is groot, van aangepaste zorgboerderij en kinderhotel met begeleiding tot  (buitenlands) vakantie verblijf  en begeleid sporten.