Toetsing

Het bestuur van de Cornelia-Stichting komt twee maal per jaar (juni en november) bijeen om de aanvragen te beoordelen en te toetsen aan de doelstelling.

 

De doelstelling van de stichting staat in de Statuten als  volgt omschreven:

  • instandhouden, respectievelijk bevorderen van centra voor revalidatie, behandeling, verpleging en/of verzorging van minder-valide kinderen van alle gezindten.
  • medewerken aan algemene voorzieningen c.q. tewerkstelling en huisvesting van meerderjarigen die gedurende hun minderjarigheid gerevalideerd zijn.
  • het waar nodig en mogelijk medewerken aan maatregelen ter voorkoming van minder-validiteit.

 

De activiteiten van de stichting zijn als volgt:

  • het geven van bijdragen aan allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek voor zover passend in het uitgangspunt en de doelstelling

 

Ter toelichting volgt hieronder een viertal uitgangspunten bij de beoordeling door het bestuur:

  • het betreft een project (in principe eenmalig), in bijzondere gevallen een individu.
  • geen exploitatiekosten; geen voor de overheid subsidiabele kosten.
  • in  beginsel geen projecten, die gericht zijn op noodhulp.
  • het project kan -eventueel via bekende contacten- door Cornelia-Stichting worden begeleid, althans er kan toezicht worden gehouden op de voortgang.