Bestuur

Het bestuur van de Cornelia-Stichting wordt gevormd door:

 • Drs. W.J. Deetman 
  Voorzitter
 • Mr. J.S.H. Baron van Lynden
  Gemachtigde
 • Mr. B.F. Baron van Harinxma thoe Slooten
  Secretaris
 • Drs. W.A. Boelkens
  Penningmeester
 • Prof. Dr. H.E. van der Horst 
  Bestuurslid

 

 • Ing. A. Bergsma
  Rentmeester, van Hooghiemster taxatie & advies te Grou

 

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. De Cornelia-Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Noord Nederland onder nummer 41001236. Het RSIN nummer van de Cornelia-Stichting is 001950113. De Cornelia-Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN. De Belastingdienst heeft de Cornelia-Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Bij de beloning van de medewerkers wordt de CAO-Ziekenhuizen gehanteerd.