Nebulawand voor Revalidatie Friesland

logo

In het najaar van 2015 heeft de Cornelia-Stichting in het kader van het 100-jarig bestaan een Nebulawand geschonken aan Revalidatie Friesland. Hiermee is een wens van Revalidatie Friesland in vervulling gegaan.

Een Nebulawand biedt oneindig veel mogelijkheden bij de revalidatie voor kinderen en volwassen, die nodig is als gevolg van een aandoening, ongeval of ziekte.